Hatályba lépés dátuma: 2006. január 10.
Felülvizsgálva: 2018. május 17.

Globális webes adatvédelmi és süti szabályzat

Kérjük, figyelmesen olvassa el.
A CBRE Group, Inc. leányvállalataival együtt (együttesen: „CBRE”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) elismeri az Ön magánszférája védelmének fontosságát. Globális webes adatvédelmi és süti szabályzatunk célja, hogy segítsen Önnek abban, hogy megértse, mi miként gyűjtjük, használjuk fel és védjük az Ön személyes adatait, valamint Önnek milyen választási lehetőségei vannak tájékozott döntések meghozatalára globális nyilvános webhelyeink (együttesen: a „Webhely”) használata során. Azt is leírjuk, hogyan tud kapcsolatba lépni velünk az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban.

Globális webes adatvédelmi szabályzat

Használattal történő elfogadás az Ön részéről

Ez a globális webes adatvédelmi szabályzat leírja, hogy a CBRE hogyan gyűjti, használja fel és közli az ezen a Webhelyen keresztül szerzett egyes személyes adatokat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen Webhely Ön általi használata a globális webes adatvédelmi szabályzat feltételeinek megértését és elfogadását jelenti az Ön részéről. Ez a globális webes adatvédelmi szabályzat beépül és részét képezi az általános feltételeknek, amelyek általánosságban szabályozzák a Webhely Ön általi használatát.
Ezt a globális webes adatvédelmi szabályzatot folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiák, üzleti gyakorlatok és ügyfeleink igényei fényében. Ahogyan frissítjük és diverzifikáljuk termékeinket és szolgáltatásainkat, ez a globális webes adatvédelmi szabályzat is fejlődhet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megváltoztassuk vagy módosítsuk a jelen globális webes adatvédelmi szabályzatot, ahhoz részeket adjunk hozzá vagy távolítsunk el. A látogatóknak azt javasoljuk, hogy időről időre olvassák el a jelen globális webes adatvédelmi szabályzatrendszeres módosításait. Arra törekszünk, hogy a jelen globális webes adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett változásokat közzétegyük, még mielőtt azok hatályba lépnének. Ha lényeges változtatásokat eszközölünk a globális webes adatvédelmi szabályzatban, értesíteni fogjuk Önt itt, e-mailben vagy a Webhelyünk kezdőlapján közzétett értesítés útján.
Webhelyünk Ön által történő folytatódó használata a jelen feltételek módosításának közzétételét követően azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a módosításokat.

Az általunk gyűjtött adatok típusai

Ezen a Webhelyen több terület is található (beleértve a más CBRE webhelyekre mutató linkeket), ahol Ön személyes és más adatokat adhat meg nekünk. Azon személyes adat típusok, amelyeket megszerezhetünk, vagy amelyeket Ön választása szerint megadhat, a következők:

 • Elérhetőségi adatok (például név, postacím vagy e-mail-cím és telefonszám)
 • Az Ön szakmai adatai (például munkaköre, osztálya és a szervezet neve)
 • Fiókadatok
 • Előfizetési adatok
 • Felhasználónév és jelszó
 • Fizetési számla adatok
 • Ön által megadott tartalmak (például munkavállalási és oktatási előzmények, megjegyzések, kérdésekre adott válaszok)
 • Mobil eszköz egyedi azonosítója
 • Földrajzi hely adatok
 • Információk webhelyeink Ön által történő használatáról. További információért lásd Süti szabályzatunkat.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait

Kommunikáció Önnel – olyan ajánlatok és szolgáltatások, amelyek iránt Ön kifejezte érdeklődését:

Ha Ön erre a Webhelyre látogat el, vagy ott végez üzleti tevékenységet, előfordulhat, hogy regisztrálnia kell nálunk, vagy el kell kérnünk személyes és fiókadatait. Ha megadja nekünk ezeket az adatokat, mi az ilyen adatokat felhasználhatjuk arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot olyan ajánlatokkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek iránt kifejezte érdeklődését. A CBRE-nek jogos üzleti érdeke fűződik ahhoz, hogy Öntől gyűjtött személyes adatokat felhasználja, ha Ön állásra jelentkezik vagy szerződést köt a CBRE-vel. Azokban az esetekben, amikor az Ön hozzájárulására támaszkodtunk, ha azt közli velünk (az alábbiakban ismertetett leiratkozási eljárásunk alkalmazásával), hogy nem szeretné, hogy ezeket az adatokat további kapcsolattartás alapjaként felhasználjuk, tiszteletben tartjuk kéréseit.

Kommunikáció Önnel – hírlevelek és marketingcélok:

Annak érdekében, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a legfrissebb híreinkről, termékeinkről és szolgáltatásainkról, a hatályos jogszabályoktól függően e-maileket és marketingkommunikációkat küldhetünk arra az e-mail címre, amelyet Ön a Webhelyünkön történő regisztráció vagy a tőlünk való információkérés során megadott. Felhívjuk a figyelmet, hogy néha olyan marketingkommunikációt is küldünk, amely a sajátunkon kívül harmadik felek (például üzleti partnereink) termékeit és szolgáltatásait is reklámozza. Ha úgy döntött, hogy feliratkozik valamelyik e-mail listánkra, hírlevelünkre vagy egyéb promóciós ajánlatunkra, és később úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretne ilyen hírleveleket vagy promóciós e-maileket kapni tőlünk, akkor leiratkozhat az egyes e-mailekben található utasítások szerint (vagy használja az alábbiakban leírt leiratkozási eljárást).

Egyéb felhasználások:

Az Önre vonatkozó személyes adatokat felhasználhatjuk a következő célokra is:

 • Fiók létrehozása Önnek nálunk, és annak kezelése, valamint válaszadás az Ön kérdéseire;
 • Az Ön foglalkoztatás iránti érdeklődésének kiértékelése és kapcsolatfelvétel Önnel a CBRE-nél való esetleges foglalkoztatás tekintetében;
 • Üzleti tevékenységünk működtetése, értékelése és fejlesztése (beleértve az új termékek és szolgáltatások kifejlesztését; a kommunikáció irányítását; a hirdetések hatékonyságának meghatározását és azok optimalizálását; termékeink, szolgáltatásaink, webhelyeink, mobil alkalmazásaink és egyéb digitális eszközeink elemzését; webhelyeink, mobil alkalmazásaink és egyéb digitális eszközeink használatának megkönnyítését);
 • A személyes adatok anonimizálása és a névtelen adatokat tartalmazó összesített adatjelentések előkészítése és átadása;
 • Az Általános Szerződési Feltételeink vagy más jogaink érvényesítése;
 • Amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások megkövetelik, vagy bármely bíróság vagy kormányzati hivatal kéri, amely a CBRE felett joghatósággal rendelkezik vagy ilyenre igényt tart.

Az adatokat olyan egyéb módon is felhasználhatjuk, amelyre a gyűjtés időpontjában külön felhívjuk a figyelmet.

Harmadik felek által nekünk átadott, Önre vonatkozó adatok

Harmadik felek linkjei:

Webhelyünk használata során bizonyos linkekre vagy promóciókra kattinthat, amelyek lehetővé teszik a partnereink által biztosított termékek vagy szolgáltatások vásárlását. E partnerek közül némelyek megoszthatnak velünk bizonyos adatokat, amelyeket Ön megad nekik. Ha rákattint egy linkre vagy promócióra Webhelyünkön, azzal Ön hozzájárul ahhoz, hogy mi megkapjunk és felhasználjunk bármely adatot (kivéve a hitelkártyaadatokat), amelyeket Ön partnereinknek megad, ugyanolyan feltételek mellett, mintha adatait közvetlenül nekünk adta volna meg. Mi azonban nem vagyunk felelősek semmilyen más webhelyért, azok vonatkozó adatvédelmi szabályzataiért, illetve a felhasználóikra vonatkozó adatok általuk történő kezeléséért. Erősen ajánlott, hogy tekintse át azok adatvédelmi szabályzatait, hogy megtudja, hogyan kezelik ők az Ön személyes adatait.

Harmadik felek által történő adathasználat:

Ön külön is megoszthatja adatait más webhelyekkel vagy szervezetekkel – például olyanokkal, amelyek professzionális marketinglistákat hoznak létre – annak érdekében, hogy különleges ajánlatokat és promóciókat kapjon leányvállalataiktól. Ezek a webhelyek vagy szervezetek beleegyezhetnek abba, hogy megosztják velünk az Ön adatait. Az, hogy egy harmadik fél ténylegesen megosztja-e velünk és hogy milyen terjedelemben osztja meg velünk az Ön adatait, attól függ, hogy milyen megállapodást kötnek velünk, illetve hogy az adatvédelmi szabályzatuk mit ír elő. A CBRE nem felelős és nem vállal felelősséget azért, ha egy partner vagy másik webhely vagy szervezet a saját adatvédelmi szabályzatának vagy az alkalmazandó jogszabályoknak a megsértésével gyűjt, használ fel vagy oszt meg Önre vonatkozó adatokat.

Marketingadatok:

Marketing adatokat szerezhetünk be harmadik felektől és hozzáadhatjuk meglévő felhasználói adatbázisunkhoz annak érdekében, hogy jobban célozzuk reklámjainkat, és olyan releváns ajánlatokat küldhessünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelnék Önt. Ezeket a marketingadatokat az Ön által nekünk megadott személyazonosításra alkalmas adatokhoz is társíthatjuk.

Általunk megosztott személyes adatok

Szolgáltatók: 

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk olyan cégekkel, amelyek a mi megbízott ügynökeinkként járnak el szolgáltatásaink nyújtása során (például ügyfél-/támogatási szolgáltatások), és amelyek mindegyike vállalja, hogy az Ön adatait csak az ilyen megadott célokra használja fel. Mindegyik szolgáltatónak vállalnia kell az Ön adatainak természetéhez igazodó észszerű biztonsági eljárások és gyakorlatok bevezetését és fenntartását annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megvédjék a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisítéstől, felhasználástól, módosítástól vagy közléstől. Mivel működésünk globális, az Ön adatait olyan országokba vagy jogrendszerekbe továbbíthatjuk, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön lakóhelye szerinti ország. Ha ilyen adattovábbítást hajtunk végre, akkor mi vagy – adott esetben – szolgáltatóink gondoskodnak az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt megfelelő biztonsági intézkedésekről, annak érdekében, hogy az Ön adatai védve legyenek. További információ az Ön személyes adatait érintő nemzetközi adattovábbításokról az alábbiakban olvasható.

Jogi kapcsolatban álló szervezetek:

Abban az esetben, ha a CBRE vállalati összeolvadás részese, illetve eszközeink, Webhelyünk vagy tevékenységünk átruházása esetén a CBRE az Ön személyes adatait az ilyen ügylethez kapcsolódóan közölheti vagy átadhatja. Ilyen átruházás esetén a CBRE e-mailben értesíti Önt, vagy jól látható módon feltüntetett tájékoztatást teszünk közzé Webhelyünkön 30 napig a CBRE-re vonatkozó ilyen tulajdonjogi változásról, amelynek következtében az Ön személyes adatainak adatkezelője megváltozik. Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a CBRE leányvállalataival is annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk vagy kínáljunk Önnek.
Jogilag előírt közlés: 
Az Ön személyes adatait akkor is közölni fogjuk, ha ezt jogszabály írja elő, például bírósági határozatra vagy idézésre, vagy egyéb jogi kötelezettségre válaszul, a hatóságok jogszerű kérelmeire válaszul, beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldöző szervek követelményeinek teljesítését, vagy különleges esetekben, amikor okkal feltételezhetjük, hogy a személyes adatok közlése szükséges ahhoz, hogy azonosítsunk, kapcsolatba léphessünk vagy keresetet indítsunk valakivel szemben, akit jogainkat vagy tulajdonunkat sértheti (akár szándékosan, akár nem szándékosan).

Fizetésképtelenség: 

Tudatában kell lennie annak is, hogy az „equity” bíróságok – például az Egyesült Államok csődbíróságai – bizonyos körülmények között jogosultak lehetnek arra, hogy az Ön személyes adatait megosszák, vagy harmadik személyeknek továbbítsák az Ön engedélye nélkül.

Nemzetközi adattovábbítások

Hozzájárulás az USA-ban és máshol történő adatkezeléshez a jelen Webhelyen történő regisztrációval

A CBRE globális vállalkozás. Az Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk különféle címzetteknek, továbbá az Ön személyes adatait tárolhatjuk és kezelhetjük az adatok eredeti gyűjtésének helye szerinti országtól eltérő más országokban is, beleértve az Egyesült Államokat és más országokat, amelyek kevésbé szigorú adatvédelmi jogszabályokkal rendelkeznek, mint az az ország, ahol Ön eredetileg megadta az adatokat. Azzal, hogy bármilyen személyes adatot megad nekünk, Ön teljes mértékben megérti és egyértelműen hozzájárul az ilyen személyes adatoknak az Egyesült Államokba és más országokba vagy területeke történő továbbításával és ottani kezelésével..
Amikor az adatok eredeti gyűjtésének helye szerinti országtól eltérő más országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait, akkor a globális webes adatvédelmi és süti szabályzatban leírt módon, vagy az adatgyűjtés időpontjában egyébként (például programspecifikus adatvédelmi nyilatkozat útján) Önnel közölt módon fogjuk védeni az Ön adatait, és a továbbítás során az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabályt be fogjuk tartani. Így különösen, a CBRE USA-beli leányvállalatai az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs szerinti tanúsítással rendelkeznek, a CBRE pedig az Európai Gazdasági Térségben gyűjtött és az Egyesült Államokban és máshol működő CBRE részére továbbított személyes adatok tekintetében az EU általános szerződéses feltételeit alkalmazza.
Ha Ön tiltakozik személyes adatainak ilyen módon történő továbbítsa vagy használata ellen, kérjük, ne regisztráljon és ne használja a Webhelyet.

Adatvédelmi Pajzs szerinti tanúsítás: 

A CBRE megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által megállapított EU-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszernek és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszernek, azon személyes adatok tekintetében, amelyeket a CBRE Európai Gazdasági Térségben és/vagy Svájcban található leányvállalatai vagy vállalati ügyfelei gyűjtenek és továbbítanak a CBRE, Inc. és annak kizárólagos tulajdonú USA-beli leányvállalatai részére, amelyek többek között a következők: CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (Puerto Rico-i alkalmazottak), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC és CBRE Technical Services, LLC az Egyesült Államokban („CBRE USA”). Ez a globális webes adatvédelmi szabályzat kiegészíti azokat az adatvédelmi értesítéseket, amelyeket az ügyfelek és az ügyfél kapcsolattartók megkaphattak. A CBRE tanúsította a Kereskedelmi Minisztérium irányában, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs alapelveit az értesítésre, a választásra, a továbbításért való elszámoltathatóságra, a biztonságra, az adatok integritására és a célok korlátozására, a hozzáférésre, az illetékes fórumra, az érvényesítésre és a felelősségre vonatkozóan. Ha bármilyen ellentmondás merül fel a jelen globális webes adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi Pajzs alapelvei között, akkor az Adatvédelmi Pajzs alapelvei lesznek az irányadók. Ha szeretne többet megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és ha meg szeretné tekinteni a tanúsítványunkat, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ címre. A CBRE a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálati végrehajtási hatásköre alá tartozik, mivel az vonatkozik az Adatvédelmi Pajzs előírásainak való megfelelésre.

Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos független panaszrendezés

Az EU-USA és Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs alapelvek betartásával a CBRE elkötelezett az Ön személyes adatai általunk történő gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos panaszok megoldása iránt. Az EU-beli magánszemélyek Adatvédelmi Pajzs szabályzatunkkal kapcsolatos kérdéseikre vagy panaszaikra vonatkozóan először lépjenek kapcsolatba a CBRE-vel a következő címen: PrivacyAdministrator@cbre.com.
A CBRE továbbá vállalta, hogy a megoldatlan Adatvédelmi Pajzs panaszokat a JAMS, az Egyesült Államokban található alternatív vitarendezési szolgáltató elé utalja. Ha nem kapja meg tőlünk időben a visszaigazolást a panaszáról, vagy ha Ön nincs megelégedve azzal, ahogy a panaszát kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba vagy keresse fel a www.jamsadr.com webhelyet további információkért, vagy panaszt benyújtása céljából. A JAMS szolgáltatásai ingyenesek az Ön számra. Önnek bizonyos feltételek mellett lehetősége van kötelező érvényű választottbírói eljárás kezdeményezni az Adatvédelmi Pajzs megfelelésre vonatkozó, a JAMS által nem megoldott panaszok miatt. A kötelező választottbíráskodással kapcsolatos további információkért látogasson el ide: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Biztonság

A CBRE arra törekszik, hogy megvédje az Ön személyes adatainak biztonságát és az Ön választási lehetőségeit a tervezett felhasználás érdekében. Secure Socket Layer (SSL) technológiát használunk az érzékeny személyes adatok – például az Ön hitelkártyaszáma – átvitelének védelmére. Az Ön személyes adatait biztonságos kiszolgálón tároljuk, és olyan eljárásokat használunk, amelyek célja az általunk gyűjtött személyes adatok védelme a jogosulatlan hozzáférés, megsemmisítés, felhasználás, módosítás vagy közlés ellen.
Bár az Ön Webhelyünkön gyűjtött és tárolt személyes adataival kapcsolatban üzletileg észszerű biztonsági óvintézkedéseket fogunk tenni (és ezt megköveteljük harmadik fél szolgáltatóinktól is), az Internet nyílt jellege miatt nem garantálhatjuk, hogy az Ön kiszolgálónkon tárolt, illetve valamely felhasználónak vagy felhasználótól továbbított személyes adatai tekintetében nem történik jogosulatlan hozzáférés, és semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen adat vagy kommunikáció ellopásáért, elvesztéséért, jogosulatlan eléréséért, sérüléséért vagy lehallgatásáért. A Webhely használatával Ön elismeri, hogy megértette és vállalja ezeket a kockázatokat.

Az Ön jogai

Marketingkommunikáció:

Amikor regisztrál ezen a Webhelyen, megkérhetjük, hogy válassza ki, szeretne-e tőlünk e-maileket és elektronikus kommunikációt kapni, például ajánlatokat, híreket, jelentéseket és egyéb promóciós közleményeket. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását vagy leiratkozhat az ilyen jellegű közlések fogadásáról, ha kapcsolatba lép velünk az alábbiakban leírtak szerint. Ezt a Webhelyet továbbfejlesztve adatvédelmi preferenciák oldallal is ellátjuk, így Ön ellenőrzése alatt tarthatja, hogy milyen kommunikációt szeretne kapni tőlünk.
A következőképpen veheti fel velünk a kapcsolatot: a) telefonon a +1 877 227 3330 telefonszámon; b) faxon a +1 212 6187085 faxszámon; (c) a tőlünk kapott bármelyik marketing e-mail törzsében található „lemondási” vagy „leiratkozási” utasításokat követve; (d) e-mailben a PrivacyAdministrator@cbre.com e-mail címen, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában; vagy e) postai levélben a következő címen: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.
Ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában lakik, akkor a PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com címre is küldhet nekünk e-mailt, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában.
Ha Ön Ázsiában vagy a csendes-óceáni régióban lakik, akkor a PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com címre is küldhet nekünk e-mailt, mellékelve az Ön által kapott e-mail másolatát és a „Remove” (azaz „Eltávolítás”) utasítást megadva az e-mail tárgysorában.
Az Ön arra vonatkozó választása, hogy nem kíván hírlevelet vagy promóciós és marketing levelezést kapni tőlünk, nem fogja: (i) megakadályozni, hogy mi e-mailben vagy más módon kapcsolatba lépjünk Önnek a fennálló vagy múltbeli kapcsolatunkra vonatkozóan, és (ii) megakadályozni, hogy mi – beleértve alkalmazottainkat, szerződéses vállalkozóinkat, megbízottjainkat és más képviselőinket – az Ön személyes adatait elérjük és megtekintsük a Webhely karbantartása és fejlesztése során.

Közvetlen marketing elleni tiltakozás vagy arról való leiratkozás:

A tőlünk kapott közvetlen marketingről leiratkozhat vagy tiltakozhat annak küldése ellen; illetve tiltakozhat a jelen Webhely által gyűjtött személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, vagy kérheti azok helyesbítését, ha írásos kérelmet küld a következő címre: (a) PrivacyAdministrator@cbre.com vagy (b) PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com, ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában lakik, vagy (c) PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com, ha Ön Ázsiában vagy a csendes-óceáni régióban lakik.

Személyes adatokhoz való hozzáférés kérése és egyéb jogok:

Kérheti továbbá az általunk kezelt személyes adatainak felülvizsgálatát, elérését, helyesbítését, törlését, hordozását, vagy tiltakozhat azok általunk történő kezelése ellen, ha kérését beküldi a CBRE adatkezeléssel érintett személyek jogaival foglalkozó portálján vagy kérését beküldi a dsr@cbre.com címre. A CBRE útmutatója a GDPR szerinti kérésnek az adatkezeléssel érintett személyek által történő elkészítéséhez a DSR portálon érhető el.

Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos független panaszrendezés:

Az Adatvédelmi Pajzzsal kapcsolatos független panaszrendezésre vonatkozóan további információk találhatók fentebb.

Süti szabályzat – automatikus adatgyűjtés

Webhelyünk böngészésével Ön hozzájárul a sütik általunk történő használatához.
Mi az a süti: A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal tárol az Ön személyi számítógépén, telefonján vagy más eszközén, és amely információval szolgál az adott webhelyen Ön által végzett navigációról. A sütik megkönnyítik a böngészést és a felhasználóbarátabbá teszik azt. A süti tartalmazza a kiszolgáló nevét, amelyről származik, a süti lejáratát és egy értéket – általában véletlenszerűen generált egyedi számot. A sütik nem biztosítanak hozzáférést az Ön számítógépéhez, és nem károsítják azt.

A sütik általunk történő használata

Hogyan használjuk mi a sütiket:

Amikor meglátogatja Webhelyünket, sütiket használunk, hogy azonosítsuk Önt mint érvényes felhasználót, annak biztosítása érdekében, hogy senki más ne tudjon egyidejűleg bejelentkezni az Ön fiókjával egy másik számítógépről, valamint hogy jobban ki tudjuk szolgálni Önt az Ön regisztrációs preferenciái alapján. Sütiket arra is használhatunk, hogy elősegítsék az általunk kínált promóciók vagy felmérések elvégzését.

A sütiket nem használjuk érzékeny adatok tárolására:

Az általunk használt sütik nem tartalmaznak érzékeny személyes adatokat, mint például az Ön címe, jelszava vagy hitelkártya adatai.

Az általunk használt legfontosabb sütik:

Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt legfontosabb sütiket, és hogy mire használjuk őket:

Süti típusa Név Cél Lejárat

Munkamenet-ellenőrző

Portál

Adatokat tárol az Ön bejelentkezésével kapcsolatban

Amikor Ön bezárja a böngészőjét

Munkamenet-ellenőrző

ORA_EX_SESSION

Adatokat tárol az Ön bejelentkezésével kapcsolatban

Amikor Ön bezárja a böngészőjét

Preferált nyelv

NLS_LANGUAGE

A tartalom megtekintéséhez Ön által preferált nyelvet tárolja. Alapértelmezett értéke a webböngészőnk nyelve.

1 év

Elemző

_utma

Névtelen adatokat tárol az Ön látogatásáról. Az adatok Google Analytics fiókunkban kerülnek összesítésre. Ezeket az adatokat semmilyen formában nem osztjuk meg.

2 év

Elemző

_utmb

Ugyanaz, mint fent.

30 perc

Elemző

_utmc

Ugyanaz, mint fent.

Amikor Ön bezárja a böngészőjét

Elemző

_utmv

Ugyanaz, mint fent.

Azonnal

Elemző

_utmz

Ugyanaz, mint fent.

6 hónap

Elemző

MF_user

Ez a süti az elemzés céljaira azt állapítja meg, hogy a felhasználó visszatérő látogató vagy új látogató. Ez egyszerűen egy igen/nem váltás útján történik – a felhasználóra vonatkozó további adatok tárolására nem kerül sor.

90 nap

Elemző

_GA

Lehetővé teszi a webes elemzés számára, hogy azonosítsa az egyedi felhasználókat a böngészési munkamenetekben, de nem tudja azonosítani az egyedi felhasználókat a különböző böngészőkben vagy eszközökön.

90 nap

Elemző

_Gid

Lehetővé teszi a webes elemzés számára, hogy azonosítsa az egyedi felhasználókat a böngészési munkamenetekben, de nem tudja azonosítani az egyedi felhasználókat a különböző böngészőkben vagy eszközökön.

90 nap

Elemző

SC_ANALYTICS_
GLOBAL_COOKIE

A CBRE webhelyeken egy névtelen egyedi felhasználó ismételt látogatásait azonosítja.

1 év

Teljesítmény

Adrum

Teljesítmény-süti a kiszolgáló terhelésének technikai megfigyeléséhez

A munkamenet lezárásakor

Teljesítmény

ASP.NET_SessionId

Összegyűjti és jelentéseket készít az összesített nem azonosítható adatokról, amely ezután felhasználható a webhely teljesítményéről való jelentéstételre, és betekintést nyújt a webhely aktuális használatába és fejlesztési lehetőségeibe.

1 év

Felhasználó bejelentkezési állapota

GRG_jwtToken

Azonosítja, hogy egy felhasználó bejelentkezett-e a CBRE Global Research Gateway rendszerbe. A bejelentkezés 90 napig fennmarad, illetve a felhasználó kijelentkezéséig

90 nap

Felhasználó bejelentkezési állapota

auth_id_token

Azonosítja, hogy a felhasználót az „egyszeri bejelentkezés” hitelesítette, és képes letölteni a CBRE kutatást

90 nap

Teljesítmény nyomon követése

Néha sütiket, valamint nyomkövetési technológiát, például webjelzőket használunk a feliratkozóinknak küldött promóciós e-maileken belül, valamint Webhelyünk hirdetéseiben. Ezek a teljesítménykövető eszközök segítenek annak nyomon követésében, hogy egy e-mail címzettje végrehajtott-e egy eseményt, például egy ingyenes kipróbálásra való regisztrációt. Az ilyen adat személyazonosításra nem alkalmas, és gyűjtése összesített szinten történik. Néha harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe, hogy segítsenek nekünk a Webhelyünkön végzett tevékenységek nyomon követésében. Ezek a harmadik felek ideiglenes sütiket és/vagy webjelző technológiát használhatnak az ilyen nyomon követés elősegítésére, de az adatok vonatkozásában személyazonosításra alkalmas módon történő nyomkövetés nem történik. Azon harmadik felek, akiknek termékei vagy szolgáltatásai elérhetők Webhelyünkön, szintén használhatnak sütiket, és azt javasoljuk, hogy tanulmányozza az ő adatvédelmi szabályzataikat a sütikkel és egyéb adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatban.

A sütik elkerülése és tiltása

A sütik használatának elkerülése ezen a Webhelyen: Ha szeretné megakadályozni, hogy sütiket használjunk eszközén, a Webhelyen történő navigálás előtt először tiltsa le a sütik használatát a böngészőjében, majd törölje a böngészőjében tárolt, ehhez a Webhelyhez társított sütiket.
A sütik további használatának letiltása és megakadályozása: Az erről a Webhelyről származó sütiket bármikor korlátozhatja, blokkolhatja vagy törölheti a böngészője beállításainak módosításával. Megtudhatja, hogyan kell ezt csinálni, illetve további információkat találhat a sütikről a következő címen: www.allaboutcookies.org. Ezenkívül – bár minden böngésző különböző beállításokkal és konfigurációkkal rendelkezik –, a sütik beállításait általában a „Beállítások” vagy az „Eszközök” menüben lehet módosítani. A böngészője „Súgó” menüjében további információkat találhat.

Elérhetőségek

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha kérdése vagy aggálya merül fel a jelen globális webes adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérdése vagy problémája merül fel a Webhely használatával kapcsolatban, vagy személyes adatait közvetlen marketing célokra történő felhasználását szeretné kizárni. Szokásos üzleti gyakorlatunk az, hogy a Webhelyünk látogatóitól kapott bármilyen kommunikációt megőrzünk annak érdekében, hogy mindenkit jobban ki tudjunk szolgálni.
Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: PrivacyAdministrator@cbre.com vagy postai levélben a következő címen: 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában lakó látogatók:

Ha Ön Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában lakik, akkor küldhet e-mailt nekünk a következő címre is: PrivacyAdministratorEMEA@cbre.com vagy postai levelet a következő címre is: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

Ázsiában vagy a csendes-óceáni régióban lakó látogatók:

Ha Ön Ázsiában vagy a csendes-óceáni régióban lakik, akkor küldhet e-mailt nekünk a következő címre is: PrivacyAdministratorAPAC@cbre.com vagy postai levelet a következő címre is: 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.

Nem találta meg amit keresett?

Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.